Tin tức

press mention icon

Báo chí Đề cập
After latest attack, King County Courthouse employees rally for ‘violence-free’ workplace

08.07.21

King County Sexual Assault Resource Center, which provides legal advocacy for sexual assault victims at the courthouse, announced Friday it would allow its employees and clients to opt out of attending in-person meetings and hearings in the building.

Đọc thêm

press mention icon

Báo chí Đề cập
Các tòa án của Quận King 'hầu như không theo kịp' với một lượng lớn các vụ án tồn đọng do đại dịch COVID-19

07.16.21

Khoảng 400 nạn nhân bị tấn công tình dục đã chờ đợi gần hai năm để làm chứng chống lại những người bị buộc tội làm tổn thương họ.

Đọc thêm

press mention icon

Báo chí Đề cập

05.20.21

Among the backlog of cases in King County Superior Court are 408 sexual assault victims who have been waiting an average of 563 days from the time the defendant in their case was arraigned.

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày