quà-tặng-biểu-tượng trái tim

Tại sao lại hỗ trợ KCSARC?

Trung tâm Tài nguyên Tấn công Tình dục Quận King phi lợi nhuận luôn ở tuyến đầu với những người sống sót sau các vụ tấn công tình dục và đi đầu trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của chúng ta nhờ sự hỗ trợ từ thiện của các cá nhân, đối tác doanh nghiệp và các tổ chức. Sự hỗ trợ của bạn cho phép KCSARC cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót và cung cấp giáo dục phòng ngừa cho cộng đồng. Là một tổ chức từ thiện 501(c)(3), các khoản đóng góp của bạn được khấu trừ thuế theo luật cho phép (bài viết này cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà tài trợ năm 2021). ID thuế của KCSARC #91-0967255.

cho ngay bây giờ

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày