Tất cả mọi người có vai trò trong việc chấm dứt bạo lực tình dục. Tham gia Câu lạc bộ BE LOUD mang đến cho bạn cơ hội phát triển gần hơn với sứ mệnh của KCSARC, củng cố mối quan hệ đồng minh của bạn cho những người sống sót và sát cánh với những người ủng hộ khác, những người lên tiếng chống lại tấn công tình dục để nó không có chỗ ẩn náu trong cộng đồng của chúng ta.

Khi trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được thông tin, tài nguyên và lời mời tham gia sự kiện dành riêng cho thành viên giúp bạn kích hoạt và khuếch đại tiếng nói của mình!

Tham gia thật dễ dàng

Nhấp vào bên dưới để kích hoạt tư cách thành viên của bạn trong BE LOUD Club. Khoản đóng góp ở bất kỳ quy mô nào - một lần hoặc định kỳ - sẽ khiến bạn trở thành thành viên.

THAM GIA NGAY

Member Calendar

Drawing on Our Strength: A Conversation with Aly Raisman
Wednesday, September 28, 12 p.m.
Livestream event

BE LOUD Club members are eligible for up to two complimentary tickets to KCSARC’s annual fall fundraiser. Our special guest is gold medal-winning gymnast Aly Raisman.  Members, see your inbox for how to claim your tickets, or contact our team at externalrelations@kcsarc.org with questions.

Learn more about Drawing on Our Strength

Chúng tôi mong được chào đón bạn với tư cách là thành viên mới của Câu lạc bộ BE LOUD!

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày

Nhận tin tức từ KCSARC

Đăng ký tại đây và chúng tôi sẽ gửi cho bạn tin tức điện tử hàng tháng, thông báo sự kiện và các cách khác để bạn có thể nhận được thông tin và tham gia vào công việc của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn và bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào.