Nhiệm vụ của chúng tôi

biểu tượng ánh đèn sân khấu

Nhiệm vụ của Trung tâm Tài nguyên Tấn công Tình dục Quận King là:

  • Lên tiếng cho nạn nhân, gia đình họ và cộng đồng;
  • Tạo ra sự thay đổi trong niềm tin, thái độ và hành vi về bạo lực tình dục; và
  • Truyền cho mọi người dũng khí lên tiếng về tấn công tình dục

Tìm hiểu về lịch sử của chúng tôi

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày