Giới thiệu về KCSARC

là biểu tượng loa lớn
Trung tâm Tài nguyên về Tấn công Tình dục Quận King là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập cung cấp hỗ trợ toàn diện cho những nạn nhân bị tấn công tình dục và gia đình của họ, cùng với chương trình phòng chống bạo lực được thiết kế để chấm dứt bạo lực tình dục.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi nhiệm vụlịch sử, của chúng tôi Cái bảng, lãnh đạo nhân viêncố vấn.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn minh bạch và trách nhiệm giải trình. Bạn có thể truy cập của chúng tôi dữ liệu tài chính đây.

Cảm ơn bạn đã đến thăm.

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày