biểu tượng dòng tài nguyên

nó là không bao giờ quá muộn.

Trợ giúp miễn phí, bảo mật — 24 giờ một ngày

888.99.VOICE (888.998.6423)

Mỗi giờ trong ngày, những người ủng hộ KCSARC luôn sẵn sàng trợ giúp hoặc trả lời các câu hỏi của bạn. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ trả lời cuộc gọi của bạn, cung cấp can thiệp khủng hoảng, thông tin và giới thiệu, đồng thời hỗ trợ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Nguồn lực quan trọng này dành cho bất kỳ ai từng bị tấn công tình dục, gia đình hoặc bạn bè của họ hoặc bất kỳ ai lo ngại về tấn công tình dục hoặc lạm dụng trẻ em và sự an toàn trong cộng đồng của họ.

Bên ngoài Quận King?

Mỗi quận ở Washington đều có một trung tâm hỗ trợ bạn. Tìm trung tâm tấn công tình dục địa phương của bạn tại Washington Liên minh các chương trình tấn công tình dục.

Bên ngoài tiểu bang Washington?

Vui lòng gọi cho Đường dây nóng Quốc gia về Tấn công Tình dục theo số 1-800-656-HOPE, (miễn phí, 24 giờ một ngày trên khắp Hoa Kỳ) do RAINN (Mạng quốc gia về Hiếp dâm, Lạm dụng và Loạn luân). Khi bạn gọi, bạn sẽ được nhắc chọn trạng thái mà bạn muốn cuộc gọi của mình được chuyển hướng.

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày