Thư viện tài nguyên

Tìm kiếm bộ sưu tập tài nguyên bổ sung được tuyển chọn của chúng tôi dành cho những người sống sót, cha mẹ, bạn bè và đồng minh, những người trẻ tuổi, v.v. Bạn có thể lọc tài nguyên theo đối tượng, chủ đề, ngôn ngữ hoặc loại tài nguyên — hoặc chỉ cần nhập một vài từ vào thanh tìm kiếm ở đầu menu bộ lọc.

Thư viện này sẽ được cập nhật liên tục khi các nguồn tài nguyên mới được tạo ra bởi các nhóm ứng phó khủng hoảng, trị liệu, giáo dục phụ huynh, vận động pháp lý, giáo dục phòng ngừa và quan hệ đối ngoại của chúng tôi.

Nếu bạn đang tìm kiếm các liên kết đến các nguồn tài nguyên trực tuyến hoặc các tổ chức có liên quan khác, vui lòng xem Danh mục tổ chức liên quan.

  • Được đề xuất
biểu tượng pdf

chờ đợi lâu

Khán giả: Người ủng hộ, Người ủng hộ + Nhà giáo dục, Đối tác cộng đồng

Đề tài: Tòa án, Chính sách

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Được đề xuất
biểu tượng pdf

WordWatch

Khán giả: Người ủng hộ + Nhà giáo dục, Đối tác cộng đồng, Người hỗ trợ

Đề tài: Media, Prevention, Legal System

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Được đề xuất
biểu tượng pdf

Bệ phóng

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc, Người biện hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Phòng ngừa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Được đề xuất
biểu tượng pdf

anh ấy bảo tôi đừng nói

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc, Người biện hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: giáo dục phụ huynh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

FRIES of consent

Khán giả: Thanh niên, Người ủng hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Consent + Laws, Prevention

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

2022 Fact Sheet

Khán giả: Đối tác cộng đồng, người hỗ trợ

Đề tài: Minh bạch phi lợi nhuận

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

If it happens to you: Recovering from sexual assault

Khán giả: Những người sống sót

Đề tài: Tổn thương

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Tờ thông tin năm 2021

Khán giả: Đối tác cộng đồng, người hỗ trợ

Đề tài: Minh bạch phi lợi nhuận

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Kiêu hãnh

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc

Đề tài: giáo dục phụ huynh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Sống sót sau khi bị tấn công tình dục: Căng thẳng và thư giãn

Khán giả: Survivors, Youth, Advocates + Educators, Community Partners, Friends + Family, Parents + Caregivers

Đề tài: Tổn thương

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày