Liên hệ chúng tôi

Đường dây tài nguyên 24 giờ (phản hồi 24/7)

888.998.6423

Điện thoại văn phòng chính (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ MF)

425.226.5062

Ayuda en Espanol (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ LV)

425.282.0324

Điện thoại TTY (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ MF)

425.271.6332

Văn phòng chính Fax:

425.235.7422

Trong trường hợp khẩn cấp (bạn sắp gặp nguy hiểm hoặc cần được chăm sóc y tế khẩn cấp), vui lòng gọi 911.
Để được trợ giúp hoặc thông tin ngay lập tức, vui lòng gọi cho Đường dây hỗ trợ 24 giờ của chúng tôi theo số 1.888.998.6423. Để yêu cầu một cuộc hẹn cho các dịch vụ, hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 425.226.5062 MF từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Xin lưu ý rằng KCSARC không cung cấp dịch vụ vận động hoặc trị liệu qua e-mail.

Liên hệ Email Chung

Yêu cầu chung / Lễ tân
Adminsupportstaff@kcsarc.org

Phòng ngừa / Giáo dục
Education@kcsarc.org

Dando Voz
dandovoz@kcsarc.org

Quan hệ đối ngoại (Quan hệ nhà tài trợ)
externalrelations@kcsarc.org

Mời KCSARC tham gia sự kiện của bạn
mời@kcsarc.org

Truyền thông/Báo chí Liên hệ
lredden@kcsarc.org

Địa chỉ đường phố
Triton Towers Three
707 S. Grady Way, Suite 300
Renton, WA 98057

Địa chỉ gửi thư
Hộp thư 300
Renton, WA 98057

Văn phòng KCSARC

Liên hệ chúng tôi

Xin lưu ý rằng các tin nhắn được theo dõi các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng - 5 giờ chiều bởi nhân viên Đối ngoại của chúng tôi và được chuyển đến bộ phận thích hợp tại KCSARC để theo dõi. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc thông tin ngay lập tức, vui lòng gọi đến Đường dây tài nguyên 24 giờ của chúng tôi theo số 888.998.6423.

Bạn có muốn KCSARC liên hệ với bạn về tin nhắn của bạn không?
Bạn có thể để lại tin nhắn chi tiết khi chúng tôi gọi lại không?
Bạn có muốn chúng tôi chặn ID người gọi KCSARC của chúng tôi khi chúng tôi trả lời cuộc gọi của bạn không?
Vui lòng nhập số điện thoại có mã vùng nếu bạn muốn gọi lại.

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày