Liên hệ chúng tôi

Đường dây tài nguyên 24 giờ (phản hồi 24/7)

888.998.6423

Điện thoại văn phòng chính (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ MF)

425.226.5062

Ayuda en Espanol (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ LV)

425.282.0324

Điện thoại TTY (9 giờ sáng - 5 giờ chiều theo giờ MF)

425.271.6332

Main Office Fax:

425.235.7422

Trong trường hợp khẩn cấp (bạn sắp gặp nguy hiểm hoặc cần được chăm sóc y tế khẩn cấp), vui lòng gọi 911.
Để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin ngay lập tức, vui lòng gọi Đường dây Nguồn lực 24 giờ của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng KCSARC không cung cấp dịch vụ vận động hoặc trị liệu qua e-mail.

Tất cả các dịch vụ của KCSARC vẫn có sẵn trong lệnh Ở nhà, Giữ sức khỏe của thống đốc, và chúng tôi tiếp tục phục vụ khách hàng với biện pháp vận động hợp pháp, trị liệu, giáo dục phụ huynh và các hỗ trợ khác.

Liên hệ Email Chung

Yêu cầu chung / Lễ tân
Adminsupportstaff@kcsarc.org

Phòng ngừa / Giáo dục
Education@kcsarc.org

Dando Voz
dandovoz@kcsarc.org

Quan hệ đối ngoại (Quan hệ nhà tài trợ)
externalrelations@kcsarc.org

Mời KCSARC tham gia sự kiện của bạn
mời@kcsarc.org

Media/Press Contact
lredden@kcsarc.org

Địa chỉ đường phố
Triton Towers Three
707 S. Grady Way, Suite 300
Renton, WA 98057

Địa chỉ gửi thư
Hộp thư 300
Renton, WA 98057

Văn phòng KCSARC

Liên hệ chúng tôi

Xin lưu ý rằng các tin nhắn được theo dõi các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng - 5 giờ chiều bởi nhân viên Đối ngoại của chúng tôi và được chuyển đến bộ phận thích hợp tại KCSARC để theo dõi. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc thông tin ngay lập tức, vui lòng gọi đến Đường dây tài nguyên 24 giờ của chúng tôi theo số 888.998.6423.
Bạn có muốn KCSARC liên hệ với bạn về tin nhắn của bạn không?
Is it ok to leave a detailed message when we call back?
Do you prefer we block our KCSARC caller ID when we return your call?
Vui lòng nhập số điện thoại có mã vùng nếu bạn muốn gọi lại.

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày