biểu tượng mặt trời sông

Biện hộ cho những người sống sót và gia đình

Cảm giác chung sau khi bị tấn công tình dục là mất quyền lực và khả năng kiểm soát. Chúng tôi ở đây để trao quyền cho bạn.

Các chuyên gia chăm sóc khách hàng của KCSARC cung cấp hỗ trợ và trợ giúp về mặt tinh thần để trao quyền cho bạn và giúp bạn xác định các bước tiếp theo của mình.

Chúng tôi biết rằng mọi vụ tấn công tình dục, mọi nạn nhân sống sót và gia đình đều khác nhau, với những nhu cầu riêng biệt. Những chuyên gia chăm sóc chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm này lắng nghe câu chuyện của bạn và giúp bạn xác định hình thức hỗ trợ nào sẽ hữu ích nhất cho bạn.

Cho dù đó là các dịch vụ của KCSARC như biện hộ y tế, thông tin và giới thiệu, biện hộ pháp lý, trị liệu, hỗ trợ phụ huynh hay chỉ cần biết hỗ trợ 24 giờ của chúng tôi thông qua Đường dây tài nguyên của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Và, họ có thể giới thiệu đến các tổ chức khác trong cộng đồng có thể hỗ trợ bạn nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hơn.

Liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ hoặc thông tin

Hỗ trợ 24/24:
Đường dây nguồn: 888.99.VOICE (888.998.6423)
Hỗ trợ Thứ Hai-Thứ Sáu, 9-5:
Dando Voz: 425.282.0324
Văn phòng chính của KCSARC: 425.226.5062

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày