Tin tức

KCSARC welcomes Gold Medal Gymnast Aly Raisman at Drawing on Our Strength 2022

06.21.22

Aly Raisman is a leader both on and off the gymnastics floor. The former team captain of gold medal-winning Women’s Gymnastics teams uses her platform to normalize the conversation around mental health and advocate for the eradication of sexual abuse. She will keynote KCSARC’s Drawing on Our Strength fundraiser Sept. 28.

BE LOUD Breakfast 2022 preview

02.22.22

The 2022 BE LOUD Breakfast, a fundraiser for KCSARC, will leave you inspired and empowered. Here’s what you can expect.

Amanda Nguyen keynotes Vẽ Về Sức Mạnh Của Chúng Ta Ngày 29 Tháng 9

07.16.21

“Mọi người không chỉ là những gì đã xảy ra với họ. Đó là những gì bạn làm về nó. " - Amanda Nguyễn

Bài phát biểu của Amanda gây quỹ từ Sức mạnh của Chúng ta vào ngày 29 tháng 9. Tìm hiểu thêm về nhà vô địch tuyệt vời này cho quyền sống sót!

Cindy’s BE LOUD story

03.02.21

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày