Thư viện tài nguyên

Tìm kiếm bộ sưu tập tài nguyên bổ sung được tuyển chọn của chúng tôi dành cho những người sống sót, cha mẹ, bạn bè và đồng minh, những người trẻ tuổi, v.v. Bạn có thể lọc tài nguyên theo đối tượng, chủ đề, ngôn ngữ hoặc loại tài nguyên — hoặc chỉ cần nhập một vài từ vào thanh tìm kiếm ở đầu menu bộ lọc.

Thư viện này sẽ được cập nhật liên tục khi các nguồn tài nguyên mới được tạo ra bởi các nhóm ứng phó khủng hoảng, trị liệu, giáo dục phụ huynh, vận động pháp lý, giáo dục phòng ngừa và quan hệ đối ngoại của chúng tôi.

Nếu bạn đang tìm kiếm các liên kết đến các nguồn tài nguyên trực tuyến hoặc các tổ chức có liên quan khác, vui lòng xem Danh mục tổ chức liên quan.

biểu tượng pdf

Trang tính Bong bóng của tôi

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Mối quan hệ, Bạn bè + Gia đình, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Xây dựng khối đồng ý

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Giới tính, Sự đồng ý + Luật pháp, Mối quan hệ, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Giao tiếp lành mạnh - Tờ Cheat

Khán giả: Thanh niên, Người ủng hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Sự đồng ý + Luật pháp, Mối quan hệ, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Lập kế hoạch Phòng ngừa

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Sự đồng ý + Luật pháp, Mối quan hệ, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng thẻ hội thoại

100 cuộc trò chuyện - Trước khi bạn bắt đầu nói chuyện

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc, Thanh niên, Người biện hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Truyền thông, Công nghệ, Đồng minh + Lên tiếng, Bắt nạt + Bạo lực, LGBTQ, Sự đồng thuận + Luật pháp, Tình dục, Các mối quan hệ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Mối quan hệ & Truyền thông - Mối quan hệ lành mạnh

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Ranh giới + Giá trị, Mối quan hệ, Sự đồng ý + Luật pháp, Truyền thông

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Mối quan hệ & Truyền thông - Sự đồng ý

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Phương tiện, Sự đồng ý + Luật pháp, Mối quan hệ, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Đồng ý tình dục

Khán giả: Bạn bè + Gia đình, Đối tác cộng đồng, Người bênh vực + Nhà giáo dục, Cha mẹ + Người chăm sóc, Thanh niên

Đề tài: Đồng ý + Luật pháp, Mối quan hệ, Tình dục

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Phản ánh ranh giới

Khán giả: Bạn bè + Gia đình, Tuổi trẻ

Đề tài: Mối quan hệ, Bạn bè + Gia đình, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng pdf

Thắc mắc về sự đồng cảm

Khán giả: Tuổi trẻ, Bạn bè + Gia đình, Người ủng hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Mối quan hệ, ranh giới + giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày