Giao tiếp lành mạnh - Tờ Cheat

Khán giả: Thanh niên, Người ủng hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Ranh giới + Giá trị, Mối quan hệ, Sự đồng ý + Luật pháp

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày