Thư viện tài nguyên

Tìm kiếm bộ sưu tập tài nguyên bổ sung được tuyển chọn của chúng tôi dành cho những người sống sót, cha mẹ, bạn bè và đồng minh, những người trẻ tuổi, v.v. Bạn có thể lọc tài nguyên theo đối tượng, chủ đề, ngôn ngữ hoặc loại tài nguyên — hoặc chỉ cần nhập một vài từ vào thanh tìm kiếm ở đầu menu bộ lọc.

Thư viện này sẽ được cập nhật liên tục khi các nguồn tài nguyên mới được tạo ra bởi các nhóm ứng phó khủng hoảng, trị liệu, giáo dục phụ huynh, vận động pháp lý, giáo dục phòng ngừa và quan hệ đối ngoại của chúng tôi.

Nếu bạn đang tìm kiếm các liên kết đến các nguồn tài nguyên trực tuyến hoặc các tổ chức có liên quan khác, vui lòng xem Danh mục tổ chức liên quan.

biểu tượng thẻ hội thoại

100 Cuộc trò chuyện – Ranh giới cá nhân

Khán giả: Người ủng hộ + Nhà giáo dục, Phụ huynh + Người chăm sóc, Thanh niên

Đề tài: Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng thẻ hội thoại

100 cuộc trò chuyện – Cơ thể của bạn

Khán giả: Người ủng hộ + Nhà giáo dục, Phụ huynh + Người chăm sóc, Thanh niên

Đề tài: Phòng ngừa, Giáo dục Phụ huynh, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng thẻ hội thoại

Định kiến về giới - Bảng công việc về kịch bản

Khán giả: Luật sư + Nhà giáo dục, Thanh niên

Đề tài: Phương tiện, Ranh giới + Giá trị

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

biểu tượng thẻ hội thoại

100 cuộc trò chuyện - Trước khi bạn bắt đầu nói chuyện

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc, Thanh niên, Người biện hộ + Nhà giáo dục

Đề tài: Công nghệ, Truyền thông, Đồng minh + Lên tiếng, Bắt nạt + Bạo lực, LGBTQ, Sự đồng thuận + Luật pháp, Tình dục, Các mối quan hệ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày