Qué hacer cuando alguien nos cuenta que fue víctima de abuso tình dục

Khán giả: Thanh niên, Cha mẹ + Người chăm sóc, Bạn bè + Gia đình

Đề tài: Bạn bè + Gia đình, Đồng minh + Nói ra

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày