Cách ứng phó với Tiết lộ Lạm dụng

Khán giả: Thanh niên, Cha mẹ + Người chăm sóc, Người ủng hộ + Nhà giáo dục, Đối tác cộng đồng, Bạn bè + Gia đình

Đề tài: Đồng ý + Luật pháp, Bắt nạt + Bạo lực, Đồng minh + Lên tiếng

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày