Tấn công tình dục là gì? Và KCSARC trợ giúp như thế nào?

01.05.22

Thể loại: Ứng phó với khủng hoảng, Vận động pháp lý, Phòng ngừa & Giáo dục, Trị liệu

Kiểu: Blog

Tấn công tình dục là bất kỳ hành vi hoặc quan hệ tình dục không mong muốn hoặc bất hợp pháp nào. Điều đó bao gồm cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục trẻ em, mò mẫm và các hành vi khác.

Dưới mọi hình thức, bạo lực tình dục có thể khiến nạn nhân bị tổn thương và khiến họ cảm thấy như bị mất quyền lực và quyền kiểm soát, tước bỏ quyền tự quyết của họ.

Tấn công tình dục không bao giờ là lỗi của nạn nhân. Nhưng nhiều người sống sót cảm thấy có điều gì đó mà họ có thể làm để ngăn chặn cuộc tấn công của họ, hoặc rằng những gì đã xảy ra với họ không có thật hoặc không tệ đến mức đó. Đây là những phản ứng thông thường khiến nạn nhân không thể lên tiếng và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để chữa lành.

KCSARC trợ giúp như thế nào?

Trung tâm Tài nguyên Tấn công Tình dục Quận King, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập dựa vào cộng đồng, tồn tại để trao quyền cho những người sống sót và gia đình của họ thông tin và nguồn lực mà họ cần để vượt qua chấn thương do tấn công tình dục và ngăn chặn bạo lực tình dục xảy ra ngay từ đầu.

Để giải quyết chấn thương sau một vụ tấn công tình dục, chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện và bí mật đáp ứng các nhu cầu cá nhân và cụ thể của từng người sống sót và gia đình của họ.

Chi phí là không bao giờ một rào cản đối với các dịch vụ KCSARC, có sẵn bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Những người sống sót có thể truy cập:

  1. Đường dây tài nguyên 24 giờ theo số 888.998.6423 để phản hồi khủng hoảng, cung cấp thông tin và giới thiệu các dịch vụ khác.
  2. Vận động để điều hướng các hệ thống pháp lý và y tế có thể phức tạp và quá sức.
  3. Hỗ trợ cho cha mẹ và người chăm sóc, để giúp họ hiểu cách họ có thể hỗ trợ chữa bệnh cho con mình.
  4. Liệu pháp tập trung vào chấn thương, dựa trên bằng chứng được coi là phương pháp thực hành tiêu chuẩn vàng để điều trị PTSD và trầm cảm / lo lắng nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến tấn công tình dục.
  5. Quản lý trường hợp để giúp những người sống sót quản lý các tác động phụ của tấn công tình dục, chẳng hạn như di dời khỏi nhà ở hoặc các nguồn thu nhập.
KCSARC làm gì trong cộng đồng? 

Để thay đổi cách nạn nhân được nhìn nhận và đối xử trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và tư pháp hình sự, phương tiện truyền thông và trong các tương tác hàng ngày của chúng tôi, KCSARC hoạt động trên một số mặt:

  1. Các nhà giáo dục phòng ngừa của KCSARC làm việc trực tiếp với các trường học và các nhóm cộng đồng để thay đổi các hành vi đã học và các chuẩn mực văn hóa góp phần gây ra bạo lực tình dục. Công việc phòng ngừa của chúng tôi thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi hiểu rõ hơn về vai trò của truyền thông lành mạnh trong việc thúc đẩy các mối quan hệ an toàn và lành mạnh, cách kết hợp các thực hành được thông báo về chấn thương trong lớp học và hỗ trợ sự thay đổi văn hóa thúc đẩy phi bạo lực.
  2. Kết nối và giúp giáo dục bệnh viện / y tế, cảnh sát, Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em và các chuyên gia hệ thống ứng phó khác bao quanh những người sống sót về chấn thương.
  3. Đào tạo các nhóm và cá nhân làm việc với nạn nhân để giúp họ tránh những ngôn ngữ đổ lỗi cho nạn nhân hoặc giảm thiểu trải nghiệm của họ.
  4. Đào tạo và hỗ trợ những người sống sót đã làm việc với KCSARC, những người muốn chia sẻ câu chuyện của họ trong môi trường công cộng, bao gồm cả trong cơ quan lập pháp, truyền thông và các cuộc phát biểu.

Cần giúp đỡ hoặc cung cấp thông tin cho chính bạn hoặc ai đó bạn biết? Những người ủng hộ Đường dây Nguồn lực của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24 giờ một ngày theo số 888.99.VOICE.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ hoặc chương trình cụ thể, hoặc để hỗ trợ công việc của KCSARC trong cộng đồng, hãy liên hệ với văn phòng chính của chúng tôi theo số 425.226.5062 các ngày trong tuần từ 8-5.

Mọi người đều có vai trò trong việc chấm dứt hành vi xâm hại tình dục. Hãy xem để tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi và vai trò của bạn trong việc giúp chấm dứt tấn công và lạm dụng tình dục:

425.282.0324 - Ayuda en Español

Gratis y confidencial / Llame de lunes a viernes 8 am - 5 pm

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — 24/7 Resource Line

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày