Tập 7: Người ngoài cuộc can thiệp

10.11.23

Thể loại: Phòng ngừa & Giáo dục

Kiểu: Tệp âm thanh

Liên kết đến phòng ngừa Podcast Phần 1, Tập 7: Trong tập này, nhóm phòng chống KCSARC ngồi lại để thảo luận về chủ đề can thiệp của người ngoài cuộc. Nhóm phòng ngừa xác định sự can thiệp của người ngoài cuộc, cũng như thuật ngữ “người ngoài cuộc”. Jessica và Hannah tìm hiểu cách họ dạy học sinh trung học về sự can thiệp của người ngoài cuộc, bao gồm cả mô hình can thiệp 4D. Có nhiều cách để can thiệp! Nhóm phòng ngừa cũng chia sẻ một số ví dụ của riêng họ về sự can thiệp của người ngoài cuộc trong suốt cuộc trò chuyện.

 

Ghé thăm chúng tôi tại http://kcsarc.org
Hoặc gửi email tới education@kcsarc.org

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày