Giảm rủi ro cho trẻ em trong sự chăm sóc của chúng tôi

Khán giả: Cha mẹ + Người chăm sóc, Người biện hộ + Nhà giáo dục, Đối tác cộng đồng, Bạn bè + Gia đình

Đề tài: Ranh giới + Giá trị, Bạn bè + Gia đình

425.282.0324 - Ayuda en Español

Miễn phí và tâm sự / Llame de lunes a viernes 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Quyên góp ngay bây giờ

888.998.6423 — Đường dây tài nguyên 24/7

Miễn phí và bảo mật / Gọi để được trợ giúp hoặc cung cấp thông tin 24 giờ một ngày